Methode
"100% to the cause"

Met behulp van een grote groep vrijwilligers, die bestaat uit (voormalig) Special Forces stafleden, operators en familieleden, biedt CFS een luisterend oor voor hulpbehoevenden. Het zijn mensen die begrijpen hoe het is om zwaar belastende operaties uit te voeren, vanuit het thuisfront te beleven en welk effect dat op een mens en diens naasten kan hebben.

Indien interventie benodigd is, kan CFS gebruik maken van een krachtig netwerk; een netwerk bestaande uit oud-commando’s of diens relaties. Dit netwerk kan aangesproken worden afhankelijk van de situatie waar hulp voor benodigd is. Tevens beschikt CFS over financiële middelen die voortkomen uit sponsoring vanuit het bedrijfsleven en private donaties. Hiermee is CFS in staat om gevallen die financiële ondersteuning behoeven te helpen.

CFS

E-mail: info@commandofamilysupport.nl
Herelsestraat 35
4726 AB Heerle
Tel: 020-820 8207

KvK: 69737401
IBAN NL55INGB0008054492
STG Dutch Special Operations Charity Funds
RSIN: 857990676

Copyright 2018 - Commando & Family Support - Disclaimer - PrivacyverklaringBeleidsplan