Skip to main content

Over ons

Commando & Family Foundation

Commando & Family Foundation (CFF) wordt bestuurd door een betrokken groep mensen uit de SF wereld die zich – uit liefde en respect voor deze speciale beroepsgroep – inzet voor de dagelijkse zorg van de stichting.

Alle casuïstiek wordt zeer zorgvuldig en discreet beoordeeld waarbij gekeken wordt of het bestaande systeem vanuit bijvoorbeeld Defensie toereikend is. CFF kan ook een helpende hand bieden als bestaande systemen een te trage reactie tijd hebben zodat er sneller adequate hulp geboden kan worden. Indien noodzakelijk en wenselijk wordt er in overleg met de betreffende mensen een beroep gedaan op de middelen die CFF ter beschikking staan. Samen met vrijwilligers en sponsoren bouwt CFF aan een stichting die mensen noodzakelijke en gepaste ondersteuning kan bieden.

Onze kernwaarden

CFF werkt op basis van een aantal kernwaarden die richting geven aan de behandeling van casuïstiek, de werving van fondsen en aan de samenwerking met derden. Deze kernwaarden zijn:

  • Betrokkenheid
  • Integriteit
  • Toegankelijkheid
  • Respect
  • Professionaliteit

Onze missie? “Leave no one behind”

Commando & Family Foundation (CFF) is een stichting die een vangnet biedt ten tijde van crisis als de bestaande voorzieningen ontoereikend blijken of een te trage reactietijd kennen. Commando & Family Foundation biedt een helpende hand voor diegene die vanaf de periode 1993 (i.c. dat er sprake is van Special Forces binnen de Nederlandse krijgsmacht) en is bedoeld voor de onderstaande doelgroep:

  • Alle Commando’s die aktief zijn (geweest) vanaf 1993;
  • Al het ondersteunend personeel geplaatst bij het KCT vanaf 1993;
  • Alle gezinnen gekoppeld aan bovengenoemde personen;
  • Alle individuen van externe eenheden die operaties van het KCT operationeel ondersteund hebben.

Onze methode? “100% to the cause”

Met behulp van een grote groep vrijwilligers, die bestaat uit (voormalig) Special Forces stafleden, operators en familieleden, biedt CFF een luisterend oor voor hulpbehoevenden. Het zijn mensen die begrijpen hoe het is om zwaar belastende operaties uit te voeren, vanuit het thuisfront te beleven en welk effect dat op een mens en diens naasten kan hebben.

Indien interventie benodigd is, kan CFF gebruik maken van een krachtig netwerk; een netwerk bestaande uit oud-commando’s of diens relaties. Dit netwerk kan aangesproken worden afhankelijk van de situatie waar hulp voor benodigd is. Tevens beschikt CFF over financiële middelen die voortkomen uit sponsoring vanuit het bedrijfsleven en private donaties. Hiermee is CFF in staat om gevallen die financiële ondersteuning behoeven te helpen.

Bestuur

Het bestuur van de Commando & Family Foundation (CFF) bestaat uit:

Voorzitter
Sven de Bruijn, (Ambtenaar)

Penningmeester
Jack Harte

Secretaris
Mark van Riele, (Marketeer RichterReclame)

Algemene gegevens

E-mail: info@commandofamilysupport.nl
Herelsestraat 35
4726 AB Heerle
Tel: 020-820 8207

KvK: 69737401
IBAN NL55INGB0008054492
STG Dutch Special Operations Charity Funds
RSIN: 857990676