Skip to main content

Beste veteraan, beste oud-collega, beste maat,
We merken om ons heen dat de ontwikkelingen in Afghanistan de gemoederen flink bezighouden en dat het voor sommigen mogelijk pijnlijk is om te aanschouwen. Het roept vragen op, het leidt misschien tot frustratie, boosheid, machteloosheid en verdriet. Maar niet iedereen kan of wil dit gevoel bespreken in zijn of haar eigen sociale kring en dat maakt het misschien nog moeilijker. We weten als geen ander dat je ‘onder elkaar’ slechts aan een woord, een grap of een blik genoeg kunt hebben…, maar daarvoor moet je wel ‘onder elkaar’ zijn.
De Commando & Family Foundation (www.commandofamilysupport.nl) organiseert daarom een informele bijenkomst voor (oud-) collega’s van het KCT die als operator (KCT/MARSOF), stafmedewerker, ondersteuning of ‘enabler’ hebben bijgedragen aan de Afghanistan missies sinds januari 2002.

Op vrijdag 27 augustus aanstaande (van 17uur tot 22uur) zijn jullie van harte welkom voor een informele avond in de omgeving van Roosendaal om met elkaar in contact te komen, je gevoel te delen, verhalen te vertellen, herinneringen op te halen en je hart te luchten. Ook voor hen bij wie de gebeurtenissen in Afghanistan emoties rondom andere operaties in andere delen van de wereld los hebben gemaakt, zijn natuurlijk van harte welkom. Commando & Family Foundation (CFF) zal zorgen voor een biertje, frisdrank en iets lekkers te eten. Daarnaast zorgen we ervoor dat er laagdrempelige psychosociale begeleiding aanwezig zal zijn om, waar nodig, mensen op een verantwoorde manier te kunnen begeleiden of door te verwijzen.

Aangezien we vooraf niet in kunnen schatten hoe groot het animo is voor deze opzet, willen we beginnen met het opzetten van 1 avond voor maximaal 75 personen. De eerste 75 mensen die zich aanmelden zullen een uitnodiging krijgen met daarin de details voor de avond. Bij veel animo zullen we op korte termijn nog meer avonden organiseren. Bij een gering animo zullen we er ook voor een kleiner gezelschap een passende avond van maken; belangrijkste is dat we er voor elkaar zijn.

We willen benadrukken dat de doelstelling van de avond is om mensen met elkaar in contact te brengen, zodat de verhalen of gevoelens gedeeld kunnen worden. We geloven erin dat mensen ook daarna makkelijker in contact blijven met elkaar en dus kunnen helpen, waar ook maar nodig. We willen geen onnodige lading aanbrengen, maar ook willen we benadrukken dat de avond niet bedoeld is als reünie of feest. Het is uiteraard goed als je mensen uit je missie of eenheid opbelt om samen of met een groep te komen en het mag natuurlijk ook gezellig worden. CFF zal de avond dus voorzien van hapjes & drankjes en vanzelfsprekend is de avond gratis. De bijkomende kosten worden door CFF vergoed uit opbrengsten van de donateurs en de avond wordt deels gesponsord.

Je dient je in te schrijven vóór 25 augustus via het volgende mailadres: info@commandofamilysupport.nl
Je dient bij je aanmelding te vermelden:
• Naam en geboortedatum,
• Missie(s) en periode(s),
• Eenheid waarmee je bent uitgezonden geweest,

Wellicht ten overvloede, CFF heeft een duidelijke doelgroep geformuleerd, deze is te vinden op de website. Om die reden zullen wij op gepaste manier verifiëren of de aanmeldingen ook daadwerkelijk horen bij de doelgroep die hierboven beschreven is.

We hopen hiermee in te spelen op een bestaande behoefte en kijken ernaar uit om jullie in grote getalen te mogen verwelkomen. Hoe dan ook, praat met iemand als je dat nodig vindt, check de maten en als je een grote samenkomst vervelend vindt, kun je altijd persoonlijk met ons contact opnemen. We zijn er en je bent niet alleen.
Met beste commandogroet,
Namens het bestuur van de Commando & Family Foundation,
Ray en Henrico